!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kontakt

Styrelsen för Rödängs samfällighet består av ordföranden samt sex ledamöter med olika tilldelade funktioner/områden samt fyra suppleanter som inträder vid ordinarie ledamots frånvaro. Både suppleanter och den områdeskommitté som finns har möjlighet att delta i styrelsen sammanträden, dock utan rösträtt. 

Längst ner på sidan finns en arbetsbeskrivning för styrelse och områdeskommitté.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande:
David Persson
ordf@rodang.org
Flöjtstråket 4
Tel 070-205 05 80

Kontakt el och motorvärmarstolpar:
Patrik Ylipää
el@rodang.org
Saxofonstråket 3
Tel 070-694 21 50

Sekreterare:
Caroline Henrysson
sekr@rodang.org
Taffelstråket 33
Tel 070-385 88 44

Kontakt bredband/TV:
Janérik Sundell
fiber@rodang.org
Taffelstråket 14
Tel 070-566 72 57

Ekonomi & kontakt för in-/utflyttning:
Lars Valfridsson
ekonomi@rodang.org
Klaverstråket 7
Tel 070-512 23 26

Kontakt lekparker och fastigheter:
Birgitta Larsson
fastighet@rodang.org
Durstråket 5
Tel 070-388 97 96

Kontakt mark:
Therese Holmström
mark@rodang.org
Banjostråket 4
Tel 070-3328108
 Suppleant 1:
Robert Vikström
Klaverstråket 20
Tel 073-337 18 22

Suppleant 3:
Patrik Andersson
Taffelstråket 47
Tel 070-385 96 02

Suppleant 2:
Helené Andersson
Trombonstråket 8
Tel 070-230 24 42
Suppleant 4:
Klaas Tojkander
Sordinstråket 9
Tel 070-644 30 35


Områdeskommitté:

För varje område finns ett kontaktombud som tillsammans bildar en områdeskommitté. Det är denna som i första hand ska kontaktas av de boende då det är något man funderar över. Områdeskommittén leds av ordföranden i samfälligheten.

Område 1:
Helené Andersson
Trombonstråket 8
Tel 070-230 24 42

Område 5:
Robert Vikström
Klaverstråket 20
Tel 073-337 18 22

Område 2:
Markus Folkesson
Basstråket 1D
Tel 070-395 66 12

Område 6:
Patrik Andersson
Taffelstråket 47
Tel 070-385 96 02
Område 3:
Christer Nederstedt
Durstråket 5
Tel 072-554 48 33

Område 7:
Peter Lindström
Taffelstråket 3
070-302 91 93

Område 4:
Erik Abrahamsson
Saxofonstråket 8
Tel 070-207 93 80
Område 8:
Jan Sandberg
Sordinstråket 18
Tel 070-648 01 48

 

Valberedning:

Valberedeningen för Rödängssamfällighet består i dagsläget av två personer, varav den ena fungerar som sammankallande.

Sammankallande:
Lars Lindholm
Klaverstråket 21
Tel 070-343 01 20

Emma Mjöbring
Klaverstråket 32
Tel 070-605 22 47