!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Grannsamverkan

Grannsamverkan startades hösten 2010 på Rödäng.


Grannsamverkan verkar för en brottsförebyggande verksamhet inom Rödäng med syfte att boende i området hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder samt notera misstänkta rörelser i området som kan tolkas som förberedelse till brott.

Kontaktombud för Grannsamverkan finns tillgängliga i 16 områden inom Rödäng. (se nedan för kontaktuppgifter)

Den grundläggande tanken för att förhindra inbrott i våra hus är att vi tillsammans ser om varandras hus. Med hjälp av engagerande grannar kan många brott förhindras.

  • Informera grannarna om att du kommer att vara bortrest under en längre tid t.ex. semester. Informera även grannarna om du är bortrest under en kortare period.

  • Se till att någon tömmer din brevlåda på post- och reklam

  • Om du ser att post hänger utanför din grannes brevlåda, peta ner posten i brevlådan.

  • Var mycket vaksam när det gäller egendomliga händelser/rörelser som sker i närområdet.

  • Förvara trädgårdsredskap och andra verktyg inlåsta för att förhindra att dessa redskap används till fönsterkrossning eller används som inbrottsverktyg.

  • Klipp gräset på din gräsmatta. Blir du borta under en längre tid; be din granne eller någon annan i din bekantskapskrets klippa gräsmattan vid behov.

Genom att vidta ovanstående enkla åtgärder kan du kanske klara dej från obehagliga överraskningar när du kommer hem efter en förhoppningsvis lyckad semester/bortavaro.

Rödäng är ett mycket lugnt bostadsområde men hösten 2011 drabbades Rödäng av en serie trakasserier från några unga pojkar. Trakasserierna riktades främst mot äldre familjer och ensamstående äldre kvinnor. Ett flertal rödängsbor ställde då upp med återkommande oregelbundna bevakningspromenader inom området under en längre tid. Polisen bevakade området i mån av tid med bil- fot- och hundpatruller. Detta tillsammans med vissa tips resulterade i att en 14-årig pojke kallades in till förhör. Det gick dock inte att styrka brott. Efter polisens förhör upphörde trakasserierna och det har varit lugnt i området sedan dess.   

 

Dokument

Kontaktombud Grannsamverkan.pdf 2013-09-11

Uppdaterad 2016-08-17 av