!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Dokument kring Rödäng

Just nu hittar du nedanstående dokument:

Informationsbroschyr Rödäng.pdf
Denna broschyr delas ut till samtliga nyinflyttade och innehåller kontaktuppgifter och enklare information kring samfälligheten.

Trafik- och parkeringsregler för Rödäng.pdf
För ett tryggare och säkrare Rödäng har styrelsen tagit fram förtydligande kring vad som gäller på området.

Vattenläckor och förebyggande.pdf
Detta är en broschyr från UMEVA som förtydligar ansvaret för fastighetsägare kontra UMEVA. Ev. fel på det kommunala ledningsnätet felanmäler ni, dygnet runt, på 090-161900.

Vem är ansvarig?
Fastighetsägaren
 - ansvar i och under huset.
Samfälligheten - från hus till förbindelsepunkt.
UMEVA - från förbindelsepunkt och vidare.

Skötselkarta grönytor
Denna karta visar ansvaret för grönytorna på Rödäng, fördelat på samfälligheten och Kommunen.

 

Dokument

Trafik och parkeringsregler för Rödäng.pdf 2018-10-15
Skötselkarta.pdf 2015-11-01
Vattenläckor och förebyggande.pdf 2015-03-04
Informationsbroschyr Rödäng.pdf 2019-01-04