!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Motorvärmarstolpar

På varje parkering finns det ett antal motorvärmarstolpar som går att hyra årsvis. Kostnaden för dessa är 750 kronor per år exkl. elförbrukning.

Avtalen för hyran av motorvärmarstolpar är personlig och kan ej överlåtas till annan boende. För närvarande är det kö på samtliga områden. 

Ansvarig för motorvärmarstolparna och frågor kring dessa är Patrik Ylipää, elansvarig.