!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRAND I GARAGE

Nedan följer en uppdateringar kring den garagebrand som uppstod torsdagen den 13 december i ett av samfällighetens garagelängor.


2019-01-18
Rivning och sanering av garaget kommer påbörjas under nästa vecka. Därefter kommer vi titta på en temporär el-lösning för ev. motorvärmare.

 

2018-12-27
Samtal med Umeå Last AB kring kommande ansökan om rivningslov. Uppgifterna är överlämnade från samfälligheten och Umeå Last kommer skyndsamt jobba för att få bort resterna av garaget och de lösören som finns där i.

Mer info. följer om ev. temporär lösning för elen samt hur vi tar detta vidare med nytt garage.

 

2018-12-21:
Återkoppling från Länsförsäkringar via besiktningsrapport.

Kortfattat innehåll:

  • Var branden startade är inte fastställd, men det är inte i den fasta elinstallationen. Branden har startat i någon av de två bilar som stod intill varann, men då båda bilarna var så pass utbrända är orsaken omöjlig att utreda.
  • Hela garaget har stora brand- och sotskador, där även stommen av järn har böjt sig på vissa ställen.
  • Hela garagelängan kommer rivas och ny garagelänga kommer uppföras, enligt befintligt förslag för hela området.
  • Umeå Last AB kommer ansöka om rivningslov och riva garaget snarast möjligt.
  • Länsförsäkringar tar fram ett ersättningsförslag för uppbyggnaden, som efter godkännande betalas ut mot uppvisande av faktura eller offert på
    återställningen. (ej klart)
  • Uppbyggnaden sker i samråd med samfällighetens entreprenör. (ej klart)

2018-12-19:
Träff med Länsförsäkringar för att diskutera möjligheterna för återuppbyggnad/ersättning. Länsförsäkringar återkommer inom kort med förslag på upplägg, som sedan styrelsen får ta beslut kring. En rivning av nuvarande garagebyggnad ska vi dock jobba för att få till i närtid - ur ett säkerhetsmässigt perspektiv.

 

2018-12-17:
En träff är bokad onsdag 19 december med Länsförsäkringar, på plats vid garaget, för att gå igenom förutsättningarna för en återuppbyggnad. Samfällighetens avsikt är att bygga upp garagen enligt den tidigare framtagna planen för garagerenoveringen.


2018-12-14:

I början av nästa vecka kommer samfälligheten träffa Länsförsäkringar, för att ta beslut om hur vi går vidare med lämpliga åtgärder för det garage som förstördes i torsdagens brand.

Gällande de fordon och lösören som förstörts i branden, är det respektive boendes försäkringsbolag som sköter handläggningen av detta. Samtliga försäkringsbolag är kontaktade och åtgärder är påbörjade.

Mer information väntas kunna delges i början av nästa vecka.

Ha en trevlig helg Rödäng - ta hand om er!

 

2018-12-13:
I eftermiddags utbröt en brand i garagelänga P, som ligger i direkt anslutning till Cellovägen (andra infarten). Hela garagelängan med åtta platser, varav ett flertal bilar och en släpvagn har totalförstörts.

Branden är nu släckt och Polisen har spärrat av området kring garaget för vidare utredning. I samråd med försäkringsbolaget och Brandförsvaret kommer Securitas rondera fram till fredag morgon, för att säkerställa att branden inte tar fart igen.

Samtliga bilägare har kontaktats och samtal har initierats med respektive försäkringsbolag för att se över situationen. Även samfälligheten har kontaktat sitt försäkringsbolag (Länsförsäkringar) för skadorna på garaget.

Polisen kommer inom kort påbörja en undersökning av garaget, och tills detta är gjort kommer området vara avspärrat.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkommen hör av er.

DAVID PERSSON
ordförande Rödängs samfällighet
070-2050580